Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2014

kordiii
11:42
4206 b2ae 500
Reposted fromArchimedes Archimedes viascience science
11:40
8350 7c1d 500

vulpedus-fox:

sixpenceee:

Chicago’s newest attraction - a 1000ft-high viewing platform that offers spectacular downward facing views over the city. TILT is housed in 360 CHICAGO on the 94th floor of the John Hancock Tower and, as the name suggests, the enclosed glass and steel platform tilts visitors forward for a unique perspective of the city’s The Magnificent Mile. (Source)

NO

Reposted fromAlchemyAnon AlchemyAnon viazarazwracam zarazwracam

October 02 2014

kordiii
19:30
2005 5003 500
Reposted fromrol rol viaparradisee parradisee
kordiii
19:10
5544 fccb 500
Reposted fromMenski Menski viawishyouwerehere wishyouwerehere
kordiii
19:09
9383 6244 500
Reposted frompesy pesy viakrewetkowy krewetkowy
kordiii
19:03
3342 a03b 500
Reposted frombecurious becurious viaPunkroc Punkroc
kordiii
19:02
sørvágsvatn
Reposted frompannakojot pannakojot viahahat hahat
kordiii
15:53
9255 5ece 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viahahat hahat
kordiii
11:14
Kiedy Ją w końcu znalazłem, Ona się tylko uśmiechnęła. Znasz ten Jej uśmiech? On oznacza: "W ogóle mnie nie znasz. I nigdy nie poznasz." To jest rodzaj magii. Jest taka dobra w ukrywaniu rzeczy, i chowaniu, unikaniu. Ale ja Ją znam. I wiem, że ma tyle miłości w swoim sercu, że na samą myśl, żeby tą miłość wypuścić, pokazać swoje karty.. jest przerażona na śmierć.
— skins
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamirabell mirabell
kordiii
11:13
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viamirabell mirabell

May 28 2014

kordiii
16:23
Wiesz...
może to nie tak, że się boję
Cóż jestem trudny
ale to nic.
I nawet to plus
całej tej sytuacji
bym powiedział
ale prawdą jest, że potrafię tylko uciekać od uczuć.
To mój mechanizm obronny
ukrywać się za maską milczenia
nic innego jak strach
przed kochaniem
i byciem kochanym.
— Piotr Tokarz
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty

January 19 2014

kordiii
23:50
8977 063b 500
Reposted fromarizonadream arizonadream viaparradisee parradisee
kordiii
23:49
5292 480b
Poziom hard:D
Reposted fromdziewcze dziewcze viaparradisee parradisee
kordiii
23:49
kordiii
23:48
9857 512b
23:47
6165 7f16
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaskulldisco skulldisco
kordiii
23:47
3326 f413
Reposted fromsadurday sadurday viaskulldisco skulldisco

January 17 2014

09:37
0091 1007
Reposted fromarmadillo armadillo
09:34
0644 dd67 500
Reposted fromwestwood westwood viastylte stylte
09:34
0672 2541 500
Reposted fromwestwood westwood viastylte stylte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl